Bejegyzések tőle DHG DHG

4. Környezetvédelmi szempontok

Az Európai Unió több éve hangsúlyozza a zöld közbeszerzés jelentőségét. A zöld közbeszerzés során az ajánlatkérő a beszerzési folyamat minden szakaszában figyelembe veszi a környezetvédelem szempontjait, és az életciklusuk során a környezetre lehető legkisebb hatást gyakorló megoldások keresésével és előnyben részesítésével ösztönzi a környezetbarát technológiák elterjedését és a környezetbarát termékek előállítását. A zöld közbeszerzés alapját […]

1. Az új irányelvek

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. év februárjában elfogadta a közbeszerzésekre vonatkozó új irányelveket: –        a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014/24/EU irányelvet –        a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014/25/EU irányelvet és –        a koncessziós szerződésekről […]

A 2014–2020 KÖZÖTTI EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN VÉGREHAJTANDÓ OPERATÍV PROGRAMOK PRIORITÁSAI

A Kormány 1143/2013. (III. 21.) Korm. határozatával a Magyar Közlöny 47. számában kihirdette a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakban végrehajtandó operatív programok prioritásainak indikatív – a további tervezés alapjául szolgáló – struktúráját, egyúttal felhívta a szaktárcákat, hogy dolgozzák ki az alábbi prioritási tengelyek mentén saját Operatív Programjuk első tervezetét 2013. március 31. napjáig: 1./ […]