KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÁS

Ügyvédi irodánk széleskörű tapasztalatokkal rendelkező, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ügyvédeink közreműködésével nyújt szakszerű közbeszerzési tanácsadást mind ajánlatkérők, mind ajánlattevők részére.

Szakértőink segítséget nyújtanak a gyakran változó közbeszerzési törvény jogszerű alkalmazásában, folyamatosan figyelemmel kísérik és alkalmazzák a vonatkozó rendeletek módosulásait, a Közbeszerzési Hatóság ajánlásait és útmutatóit, a Közbeszerzési Döntőbizottság joggyakorlatát.

Ajánlatkérők részére vállalunk eseti tanácsadást, vagy a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását, mely különösen az alábbiakat foglalja magában:

 • a beszerzés közbeszerzési törvény hatálya alá tartozásának vizsgálata,
 • a közbeszerzés becsült értékének megállapítása az egybeszámítási szabályok alkalmazásával,
 • ajánlatkérővel együttműködve a közbeszerzési eljárás típusának kiválasztása,
 • a részajánlattételi lehetőség vizsgálata,
 • ajánlatkérővel együttműködve az értékelési szempontrendszer kialakítása,
 • az ajánlati felhívás és a dokumentáció elkészítése,
 • az ajánlati felhívás feladása a Közbeszerzési Értesítőbe, a Közbeszerzési Értesítő szerkesztőbizottsága előtti eljárás,
 • a kiegészítő tájékoztatások tartalmának koordinálása, végleges szövegének elkészítése,
 • a beérkezett ajánlatok bontása, bontási jegyzőkönyv elkészítése,
 • ajánlatok feldolgozása, értékelésre előkészítése,
 • döntés előkészítő anyag elkészítése,
 • bírálati összegzések, tájékoztatók elkészítése,
 • közreműködés a szerződéskötés lebonyolításában,
 • esetleges szerződésmódosításra vonatkozó igény indokoltságának és szabályszerűségének vizsgálata,
 • képviselet jogorvoslati eljárásban.

Ajánlattevők részére nyújtott szolgáltatásaink:

 • az ajánlati felhívás és a dokumentáció áttekintése, az alkalmassági feltételeknek való megfelelés vizsgálata,
 • az ajánlathoz szükséges dokumentumok listájának összeállítása, az elkészített ajánlat jogi és közbeszerzési szempontú megfelelőségének ellenőrzése.
Dr. Pálinkás CSilla

dr. Pálinkás Csilla

Közbeszerzési tanácsadó

Tel.: +36 30 96 15 742
Email: csilla.palinkas@dhg.hu

Hasznos linkek és partner webldalak