Bejegyzések tőle DHG

Nyílt, vagy meghívásos eljárás?

Ügyfeleink gyakran keresnek meg azzal, hogy meghívásos eljárást szeretnének indítani. A közbeszerzési törvényben erre is van lehetőség, de a megbízók általában a 4 ajánlattevő „meghívásával” induló, Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárásra gondolnak. Az új Kbt. biztosította lehetőség 18 millió Ft nettó érték alatti árubeszerzéseknél és szolgáltatásmegrendeléseknél, valamint 100 millió Ft alatti építési beruházásoknál alkalmazható. […]

4. Környezetvédelmi szempontok

Az Európai Unió több éve hangsúlyozza a zöld közbeszerzés jelentőségét. A zöld közbeszerzés során az ajánlatkérő a beszerzési folyamat minden szakaszában figyelembe veszi a környezetvédelem szempontjait, és az életciklusuk során a környezetre lehető legkisebb hatást gyakorló megoldások keresésével és előnyben részesítésével ösztönzi a környezetbarát technológiák elterjedését és a környezetbarát termékek előállítását. A zöld közbeszerzés alapját […]

3. Szociális szempontok

Az Európai Unió folyamatosan szorgalmazza a szociálisan felelős közbeszerzések elterjedését. A szociálisan felelős közbeszerzés (socially responsible public procurement – SRPP) olyan beszerzési tevékenységet takar, amelynek során figyelembe veszik a következő szociális szempontok legalább egyikét: munkalehetőség, tisztességes munka, a szociális és munkajogok tiszteletben tartása, társadalmi befogadás (ideértve a fogyatékkal élőkét is), esélyegyenlőség, hozzáférhetőség és minden felhasználó […]

2. Innováció támogatása

Az Európai Unió aktívan támogatja az innovációs célú közbeszerzést számos olyan, az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó szakpolitikával, amely az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célozza meg. Az új irányelv bevezeti az innováció fogalmát. Az innováció olyan új vagy jelentős mértékben továbbfejlesztett termék, szolgáltatás vagy folyamat – beleértve többek között a termelési, építési, illetve konstrukciós folyamatokat […]

1. Az új irányelvek

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. év februárjában elfogadta a közbeszerzésekre vonatkozó új irányelveket: –        a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014/24/EU irányelvet –        a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014/25/EU irányelvet és –        a koncessziós szerződésekről […]

A 2014–2020 KÖZÖTTI EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN VÉGREHAJTANDÓ OPERATÍV PROGRAMOK PRIORITÁSAI

A Kormány 1143/2013. (III. 21.) Korm. határozatával a Magyar Közlöny 47. számában kihirdette a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakban végrehajtandó operatív programok prioritásainak indikatív – a további tervezés alapjául szolgáló – struktúráját, egyúttal felhívta a szaktárcákat, hogy dolgozzák ki az alábbi prioritási tengelyek mentén saját Operatív Programjuk első tervezetét 2013. március 31. napjáig: 1./ […]