3. Szociális szempontok

Az Európai Unió folyamatosan szorgalmazza a szociálisan felelős közbeszerzések elterjedését.
A szociálisan felelős közbeszerzés (socially responsible public procurement – SRPP) olyan beszerzési tevékenységet takar, amelynek során figyelembe veszik a következő szociális szempontok legalább egyikét: munkalehetőség, tisztességes munka, a szociális és munkajogok tiszteletben tartása, társadalmi befogadás (ideértve a fogyatékkal élőkét is), esélyegyenlőség, hozzáférhetőség és minden felhasználó számára alkalmas kialakítás; emellett mérlegelnek fenntarthatósági kritériumokat is, és az önkéntes társadalmi felelősségvállalást szélesebb körben alkalmazzák.

Az új közbeszerzési irányelvek ennek mentén szélesebb lehetőséget biztosítanak a foglalkoztatási, társadalmi integrációs és egyéb szociális célok közbeszerzésekben történő érvényesítésére.

Ennek egyik formáját a jelenleg hatályos Kbt. is tartalmazza, az ún. fenntartott szerződések intézményét. Ez alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja olyan védett munkahelyek számára, melyek több mint 50%-ban foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű munkavállalókat, illetve fogyatékos munkavállalókat.
A szociálisan felelős közbeszerzések alkalmazásának elősegítésére a védett foglalkoztatók termékeit és elérhetőségét összegező ingyenes, nyilvános adatbázis jött létre, melyhez bármely védett foglalkoztató csatlakozhat.

Az új koncepció kiterjeszti a jelenlegi szabályozást olyan gazdasági szereplőkre is, amelyek célja hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja. Előírható lesz az is, hogy a szerződéseket védett munkahely-teremtési programok keretében kell teljesíteni. Ennek feltétele, hogy az ilyen gazdasági szereplők vagy programok alkalmazottainak legalább 30 %-a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személy legyen.

Szociális szempontok érvényesíthetők lesznek akkor is, ha a versenyben egyébként nem csak a fentiek szerint meghatározott speciális szervezetek vehetnek részt, hanem minden gazdasági szereplő.
Ezekben az eljárásokban a műszaki leírás tartalmazhat szociális célú feltételeket, melyek teljesítése kötelező az ajánlattevők számára, vagy értékelési szempontként kerülhet megadásra szociális szempont, például a fogyatékkal élők bevonása a teljesítésbe, a fiatalok foglalkoztatásának elősegítése, vagy a tartós munkanélküliek elhelyezkedési esélyeinek növelése.

A szociális szempontok másik aspektusa, mikor a beszerzés tárgyának a meghatározása történik ezek figyelembe vételével. A hozzáférhetőséget például gyakran megjelölik a beszerzendő áruk, szolgáltatások jellemzőjeként. Ilyen például, hogy egy épület építése, vagy felújítása során a műszaki leírás tartalmazza annak akadálymentessé tételét, vagy, hogy számítógép beszerzésekor előírják, hogy az alkalmas legyen fogyatékkal élők általi használatra is.
A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok ugyanakkor inkább a beszerzés módjával foglalkoznak, semmint azzal, hogy az ajánlatkérők mit vásárolnak. Emiatt a szerződés tárgyát önmagában egyik közbeszerzési irányelv sem korlátozza, azonban az esélyegyenlőség szabályát mindenkor szem előtt kell tartani.