2. Innováció támogatása

Az Európai Unió aktívan támogatja az innovációs célú közbeszerzést számos olyan, az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó szakpolitikával, amely az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célozza meg.

Az új irányelv bevezeti az innováció fogalmát.
Az innováció olyan új vagy jelentős mértékben továbbfejlesztett termék, szolgáltatás vagy
folyamat – beleértve többek között a termelési, építési, illetve konstrukciós folyamatokat –,
új marketingmódszer, vagy új szervezési mód megvalósítása az üzleti gyakorlatban, amelynek
célja, hogy elősegítse a társadalmi kihívások leküzdését.

A jelenleg hatályos közbeszerzési törvényben is a kivételi körbe tartozik a kutatás-fejlesztési szolgáltatás megrendelése. Az új koncepció megtartja ezt a rendelkezést, bevezet azonban egy új eljárástípust, az innovációs partnerséget.
Ez olyan esetekben lesz alkalmazható, amikor olyan termék, szolgáltatás, vagy építési beruházás iránti igény merül fel, ami nem valósítható meg a piacon jelenleg ismert módszerekkel. Az ajánlatkérői igényeket új fejlesztésekkel lehet kielégíteni oly módon, hogy egy, a tárgyalásos eljáráshoz hasonló eljárást követően a felek ún. partnerségi szerződést írnak alá. A szerződés végrehajtása maga a kutatás-fejlesztési szakasz, melynek során az ajánlatkérő igényeinek megfelelő fejlesztés létrejön.

Az eljárástípus előnye, hogy szorosabb együttműködést tesz lehetővé a piaccal a követelmények pontosítása és a szerződés odaítélése céljából. Hátránya, hogy hosszabb időt vehet igénybe, de megfelelő előkészítés után ez az időintervallum csökkenthető.

Az eljárásban alkalmazható módszer például a „változatok” benyújtásának lehetővé tétele, illetve a funkcionális vagy teljesítményalapú műszaki leírás, mely lehetővé teszi, hogy az ajánlattevők megoldásokat javasoljanak.

Az innovációs partnerség tehát olyan szakaszos szerződés odaítélését teszi lehetővé, amely a kutatás – fejlesztéstől a kész áruk vagy szolgáltatások kereskedelmi méretekben történő beszerzéséig az összes szakaszt magában foglalja, minden egyes szakaszban egy vagy több gazdasági szereplő közreműködésével.